Golden lotus MEC can dien tu hoa sen vang

Cảm biến tải trọng là gì ?

Cảm biến tải có cầu tạo đơn giản, nó là sự kết hợp của cơ khí và thành phần điện tử ít ỏi (cầu điện trở) - nó sẽ sinh ra một lượng điện thế biến thiên nếu bị biến dạng,,... Đòn cân tên tiếng anh là “Strain Gauge Load Cell” hay gọi tắt là “Load Cell” cảm biến tải trọng lượng.

Như tên gọi cảm biến tải hoa sen vàng, đòn cân được cấu tạo bởi hai thành phần, thành phần thứ nhất là “Strain Gauge” và thành phần còn lại là “Load” tức thân cảm biến. Khi lực được tác dụng lên một load cell, load cell sẽ chuyển đổi lực tác dụng thành tín hiệu điện. Quá trình này gọi là co giãn của điện trở cầu Wheatstone.

cam-bien-tai-load_cells-hoasenvang

 

CẢM BIẾN TẢI MỘT ĐIỂM

Cảm biến tải một điểm là cảm biến tải kết cấu nhôm - sử dụng cho cân đĩa, cân bàn điện tử và một số cân hệ thống khác,..

CẢM BIẾN TẢI THANH UỐN

Cảm biến tải thanh uốn là cảm biến kết cấu đa điểm - một cân điện tử có thể sử dụng từ 02 cái trở lên,..

CẢM BIẾN DẠNG KÉO

Cảm biến dạng kéo hay thường gọi là cảm biến treo - ứng dụng nhiều trong công nghiệp và cân hệ thống,..

CẢM BIẾN BÁNH NÉN

Cảm biến tải bánh nén - ứng dụng nhiều trong công nghiệp và cân hệ thống,..

CẢM BIẾN XE TẢI VÀ CÂN BỒN

Cảm biến tải chuyên dùng cho xe tải và cân bồn - ứng dụng nhiều trong công nghiệp và cân hệ thống,..

CẢM BIẾN ĐẶC BIỆT

Cảm biến tải đặc biệt - chúng có cấu tạo khác biệt với nhiều kiểu dáng,..

What is Load Cell

As per wordbook, a load cell is delineated  as a “weight activity device necessary for electronic scales that show weights in digits.” However, load cell isn't restricted to weight activity in electronic scales.
Load cell could be a passive electrical device or sensing element that converts applied force into electrical signals. they're conjointly stated as “Load transducers”.
 
Load cells use completely different in operation principles, viz.,
·         Load Cells supported fluid pressure
·         Load Cells supported physical property
·         Load Cells supported magnetostriction impact or electricity
 
However, the sole load cells that square measure current square measure the load cells supported strain gages. Hence, the term ‘load cell’ means that ‘strain gage-based load cells’. the explanation behind the wide adoption of strain gage-based load cells is their characteristics


1. extremely precise and linear measurements
2. very little influence thanks to temperature changes.
3. tiny size compared with alternative sorts of load cells.
4.  Long in operation life thanks to lack of moving elements or any elements that generate friction.
5.  Ease in production thanks to tiny variety of elements.
6. glorious fatigue characteristics

Pin It