Phụ kiện cân điện tử là các thành phần hỗ trợ cho cân điện tử hoặc hệ thống cân, chúng là các thành phần cơ khí rời rạc hoặc có liên quan ít nhiều đến điện.

PHỤ KIỆN CÂN ĐIỆN TỬ

Spare parts of scale

Là một hoặc nhiều thành phần liên kết với cân và hệ thống cân,..

QUẢ CÂN CHUẨN

Standard weight

Quả cân chuẩn sử dụng như một phương tiện kiểm tra đối chứng giá trị các loại cân và làm sự tin tưởng có cơ sở,..

TEM VÀ NHÃN DECAL

Label and stamps

Tem và nhãn sử dụng cho các loại cân điện tử và thiết bị in dùng nhiệt hoặc Ribbon,..

THIẾT BỊ GIA ĐÌNH

Home and kitchen care

Thiết bị cân điện tử trong gia đính hằng ngày là cách bạn quan tâm đến người thân yêu,..

phu-kien-can-dien-tu-scale-parts