Golden lotus MEC can dien tu hoa sen vang

Category: UTE Weighing Scale
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
Files:

UCA bench counting scale cân đếm điện tử Pin sạc. Pin cung cấp UP. Đến 80-100 giờ sử dụng liên tục, có chức năng đếm tự động, tự động không. Theo dõi, Tare, Số lượng báo động đặt, v.v.

Cân điện tử UWA basic scale cân thông dụng UTE Cân điện tử với pin sạc. Pin cung cấp tối đa 80-100 giờ sử dụng liên tục. Có chức năng chuyển đổi đơn vị, theo dõi tự động bằng 0, Tare, Số lượng báo thức, bộ nhớ.